..:::Baptyści Dnia Siódmego:::..


Logo baptystów dnia siódmego
Sierpień 27, 2008, 7:04 pm
Filed under: V. Symbole wiary

W centrum naszego logo znajduje się KRZYŻ. Symbolizuje on zbawienie i usprawiedliwienie grzesznika przed Bogiem. To właśnie w zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa upatrujemy swoją jedyną nadzieję, dlatego też znajduje się on w samym centrum logo. To dzięki krzyżowej ofierze mamy już dzisiaj pewność życia wiecznego. Krew Syna Bożego przelana na krzyżu jest pełnym zadośćuczynieniem za nasze występki, dlatego nie lękamy się wiecznej kary i wiemy, że krew ta oczyszcza nas z wszystkich grzechów i zmazuje wszelką winę.

«Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą» Biblia, 1 List do Koryntian 1:18.

Krzyż na naszym logo jest pusty, tzn. nie ma na nim postaci cierpiącego Chrystusa. Wynika to nie tylko z Bożego wyraźnego zakazu czynienia podobizn, o czym mówi biblijna wersja dziesięciu przykazań (2 Księga Mojżeszowa 20:4), ale również z faktu, iż ofiara Chrystusa zakończyła się 2000 lat temu na Golgocie i nie jest ona w żaden sposób kontynuowana, powtarzana, ani uobecniana. Pusty krzyż symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa Pana, który trzeciego dnia odniósł zwycięstwo nad śmiercią i więcej już nigdy nie cierpi. Oznacza także, iż zbawienie jest całkowicie zakończone i wypełnione w Chrystusie i jego ofierze krzyżowej.

«A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha» Biblia, Ewangelia Jana 19:30.

Tłem naszego logo jest BIBLIA. Ten święty zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu jest naszym ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i praktyki. Stanowi nieomylne i wiarygodne objawienie Bożej woli Kościołowi. Biblia jest jedyną regułą naszej wiary, gdyż w przeciwieństwie do innych źródeł, powstała ona na drodze Bożego nadprzyrodzonego objawienia, nie zaś ludzkich urojeń. Dlatego też, podobnie jak Biblia jest podstawą naszej wiary, tak też stanowi tło dla naszego logo.

«Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany» Biblia, 2 List do Tymoteusza 3:16—17.

Najwyżej położonym elementem naszego logo jest PŁOMIEŃ. Symbolizuje on Ducha Świętego, który został dany jako pocieszyciel w dniu pięćdziesiątnicy i którym zostają napełnieni wszyscy wierzący w Pana Jezusa. Uświadamia on nam powagę grzechu i wiedzie do Zbawiciela. Wprowadza nas we wszelką prawdę, dając każdemu szczeremu wierzącemu właściwe zrozumienie Słowa Bożego. Będąc suwerennym Bogiem, rozdziela on darów duchowych każdemu z osobna, jak zechce.

«A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał» Biblia, Dzieje Apostolskie 2:1—4.

Podobnie, jak POCHODNIA przeszywa nasze logo od dołu do góry, tak też Słowo Boże jest środkiem, przez który Bóg prowadzi nas od początku, aż do końca w naszej pielgrzymce wiary. Słowo Boże umożliwia nam nie tylko poznanie Ewangelii. Dzięki mądrości Bożej w nim zawartej, stanowi ono wyjątkową i niezastąpioną pochodnię w sprawach życia codziennego. Rzucając światło na wiele kwestii, pozwala uniknąć błędów i prowadzić obfite życie.

«Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim» Biblia, Psalm 119:105.

Reklamy

Dodaj komentarz so far
Dodaj komentarzSkomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s%d blogerów lubi to: